• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду бюджету (форма 2м)
за 2017 рік
коди
Установа ГІМНАЗІЯ за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 6 769 848,69 - - 6 704 650,45 6 704 650,45 -
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 6 769 848,69 - - 6 704 650,45 6 704 650,45 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 6 108 574,84 - - 6 053 128,22 6 053 128,22 -
Оплата праці 2110 040 4 986 662,63 - - 4 952 172,98 4 952 172,98 -
Заробітна плата 2111 050 4 986 662,63 - - 4 952 172,98 4 952 172,98 -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 1 121 912,21 - - 1 100 955,24 1 100 955,24 -
Використання товарів і послуг 2200 080 661 047,77 - - 651 296,15 651 296,15 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 63 478,38 - - 63 478,38 63 478,38 -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 753,91 - - 753,91 753,91 -
Продукти харчування 2230 110 37 464,36 - - 33 608,84 33 608,84 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 228 556,38 - - 228 556,38 228 556,38 -
Видатки на відрядження 2250 130 14 533,11 - - 14 130,36 14 130,36 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 315 363,47 - - 310 411,67 310 411,67 -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 6 325,41 - - 6 325,41 6 325,41 -
Оплата електроенергії 2273 180 42 837,91 - - 41 923,72 41 923,72 -
Оплата природного газу 2274 190 266 200,15 - - 262 162,54 262 162,54 -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 898,16 - - 356,61 356,61 -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 898,16 - - 356,61 356,61 -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 226,08 - - 226,08 226,08 -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X - X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
(підпис) (ініціали, прізвище)
(підпис) (ініціали, прізвище)

Закачати додаток див. нижче!


Фінансовий звіт Самбірської гімназії

Найменування Фактичні видатки
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень за рік
2110 Оплата праці 394875,96 404121,88 393518,20 400107,37 378576,34 1009006,65 71509,33 205088,86 363582,98 407907,72 496617.12 4524912.41
2120 Нарахування на оплату праці 88146,26 88846,31 86622,87 88269,51 84719,57 219819,08 15771,20 53911,72 81325,23 92208,12 108150,56 1007790,43
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 859,00 3461,27 2043,11 9005,00 4000,00 12611,00 40000,00 71979,38
2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали 753,91 753,91
2230 Продукти харчування 833,98 2747,46 2778,66 2454,00 1931,41 4583,46 5909,62 8096,65 29335,24
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 190,31 1588,00 1100,00 1888,67 836,00 1266,59 1378,08 878,90 18278,24 198137,35 880,19 226422,33
2250 Видатки на відрядження 208,00 2494,00 104,00 954,00 4184,36 2520,00 734,00 - 134,00 - 712,00 12044,36
2271 Оплата теплопостачання - - - - - - 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 71,15 80,00 988,00 400,00 300,00 400,00 85,39 113,86 597,37 475,17 816,72 4327,66
2273 Оплата електроенергії 4161,93 8673,05 2980,00 2116,00 2312,00 1640,00 287,28 3688,84 1826,08 4992,64 4802,49 37480,31
2274 Оплата природного газу - 142797,00 1477,11 845,89 27625,22 - 17,06 - 562,31 7999,80 181324,39
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 356,61 356,61
2800 Інші поточні видатки 0,00
всього 488487,59 508550,70 630888,73 497666,66 474564,57 1266492,72 92165,00 272704,24 474327,36 722803,93 668075,53 0,00 6096727,03
2210 Предмети, матеріали, обдаднання та інвентар (спонсорська допомога,спеціальний фонд) 8025,00 1110,00 9135,00
3143 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури - - - - - 287419,12 - - 295233 - 582652,12
виручка 5850,00 15000,00 10823,00 8123,00 5855,60 12000,00 12623,95 12645 82920,55
Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 102

Коментарi