ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДЛЯ УЧНІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЛІЦЕЙ ІМ.А.ЧАЙКОВСЬКОГО М.САМБОРА САМБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуті ліцею.

2. Учень приходить у ліцей за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до уроку.

3. Не можна приносити на територію ліцею з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики, а також токсичні речовини і таблетки(за винятком призначених лікарем) .

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) залишати приміщення ліцею та його територію в урочний час.

6. У разі пропуску занять учень зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, які їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної установи.

7. Учень ліцею повинен виявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі- молодшим, хлопці - дівчатам.

8. Поза ліцеєм учні поводяться завжди так, щоб не дати можливості принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я ліцею.

9. Учні бережуть майно ліцею, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території ліцею.

10. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитків чужому майну, батьки учнів, які заподіяли їх, несуть матеріальну відповідальність.

11. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, повинні здати їх черговому, який знаходиться на першому поверсі ліцею, черговому вчителю, класному керівнику або адміністрації ліцею.

12. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у ліцеї та за його межами.

13. Не дозволяється учням їсти, пити, жувати жувальну гумку під час уроку.

14. Учень може користуватися мобільним телефоном лише на перерві, а впродовж уроку телефон повинен знаходитися в шкільній сумці або у спеціальному лотку для мобільних телефонів у класі. Здобувач освіти може користуватися на уроках гаджетами лише за згодою педагогічного працівника.

15. Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

16. На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний давати щоденник.

17. Учень повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.

18. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

19. Обов’язково проходити щорічний медичний огляд (довідка ф. № 086-1/о).

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Учні входять до класу після першого дзвінка на урок. Після другого дзвінка всі необхідні речі для уроку повинні лежати на парті або робочому столі. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.

3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.

4. Заняття у ліцеї проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.

6. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.

7. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі.

11. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.

12. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

13. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ І ПІСЛЯ УРОКІВ, НА ПЕРЕРВАХ

1. Під час перерви учень зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу, якщо попросить вчитель;

- учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;

- виконувати вимоги чергового вчителя по поверху;

- при зустрічі з учасниками навчально-виховного процесу: педагогічними працівниками, технічним персоналом, працівниками кухні, батьками, дорослими відвідувачами ліцею учні вітаються і поступаються дорогою;

- учням забороняється входити до вчительської без дозволу;

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити на свій розсуд, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня).

4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати будівлю ліцею задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.

5. Під час перерв забороняється бігати коридорами ліцею, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

7. У ліцеї та на його території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

8. Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях.

9. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.

6. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

7. Учні дбайливо ставляться до майна їдальні ліцею.

8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

1. Кожен учень у ліцеї повинен мати змінне взуття впродовж навчального року.

2. В ліцей учні повинні приходити в одязі, який відповідає вимогам Статуту ліцею. Стиль одягу - діловий, класичний. Для уроків фізичної культури обов’язкова спеціальна спортивна форма та взуття.

3. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

4. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого собе і суспільства.

5. Не можна зловживати косметикою.

6. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

7. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

8. На вечори, концерти учні вибирають одяг за рекомендацією батьків та на свій розсуд.

VІ. ОБО’ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО У КЛАСІ І ЛІЦЕЇ

1. Черговий у класі учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.

3. Черговий клас у ліцеї має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування у ліцеї триває один навчальний тиждень.

4. Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком у ліцеї, за виконанням всіма учнями цих правил.

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Учні не мають права під час знаходження на території ліцею і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самих себе та тих,хто їх оточує.

2. За порушення цих Правил та Статуту ліцею учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів ліцею і є обов’язковими для дотримання на всій території ліцею, а також під час усіх заходів, що проводяться у ліцеї.

Кiлькiсть переглядiв: 176

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.