ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду бюджету (форма 2м)
за січень -листопад 2019 року
коди
УстановаСамбірська гімназіяза ЄДРПОУ
Територіяза КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)0611020Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
ПоказникиКЕКВ та/або ККККод рядкаЗатверджено на звітний рікЗатверджено на звітний період (рік)1Залишок на початок звітного рокуНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)
123456789
Видатки та надання кредитів - усьогоХ0106 600 660,00--7 921 403,767 921 403,76-
у тому числі:
Поточні видатки
20000206 600 660,00--7 921 403,767 921 403,76-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21000306 146 800,00--7 434 262,097 434 262,09-
Оплата праці21100405 041 800,00--6 078 944,826 078 944,82-
Заробітна плата21110505 041 800,00--6 078 944,826 078 944,82-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112060-----
Нарахування на оплату праці21200701 105 000,00--1 355 317,271 355 317,27-
Використання товарів і послуг2200080451 660,00--476 449,75476 449,75-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221009014 400,00--23 307,7423 307,74-
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220100960,00-----
Продукти харчування223011080 900,00--65 208,5165 208,51-
Оплата послуг (крім комунальних)224012014 270,00--48 360,2548 360,25-
Видатки на відрядження225013012 100,00--6 090,006 090,00-
Видатки та заходи спеціального призначення2260140------
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270150327 930,00--333 483,25333 483,25-
Оплата теплопостачання2271160------
Оплата водопостачання та водовідведення22721708 900,00--8 392,628 392,62-
Оплата електроенергії227318037 100,00--32 149,6432 149,64-
Оплата природного газу2274190278 000,00--288 652,62288 652,62-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг22752003 930,00--4 288,374 288,37-
Оплата енергосервісу2276210------
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм22802201 100,00-----
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281230------
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22822401 100,00-----
Обслуговування боргових зобов’язань2400250------
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410260------
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420270------
Поточні трансферти2600280------
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610290------
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620300------
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630310------
Соціальне забезпечення2700320------
Виплата пенсій і допомоги2710330------
Стипендії2720340------
Інші виплати населенню2730350------
Інші поточні видатки28003602 200,00--10 691,9210 691,92-
Капітальні видатки3000370------
Придбання основного капіталу3100380------
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110390------
Капітальне будівництво (придбання)3120400------
Капітальне будівництво (придбання) житла3121410------
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122420------
Капітальний ремонт3130430------
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131440------
Капітальний ремонт інших об’єктів3132450------
Реконструкція та реставрація3140460------
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141470------
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142480------
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143490------
Створення державних запасів і резервів3150500------
Придбання землі та нематеріальних активів3160510------
Капітальні трансферти3200520------
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210530------
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220540------
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230550------
Капітальні трансферти населенню3240560------
Внутрішнє кредитування4100570------
Надання внутрішніх кредитів4110580------
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111590------
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112600------
Надання інших внутрішніх кредитів4113610------
Зовнішнє кредитування4200620------
Надання зовнішніх кредитів4210630------
Інші видатки5000640X-XXXX
Нерозподілені видатки9000650------
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
(підпис)(ініціали, прізвище)
(підпис)(ініціали, прізвище)

Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду бюджету (форма 2м)
за січень-лютий 2019 року
коди
Установа Самбірська гімназія за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 6 600 660,00 - - 1 496 118,33 1 496 118,33 -
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 6 600 660,00 - - 1 496 118,33 1 496 118,33 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 6 146 800,00 - - 1 330 335,37 1 330 335,37 -
Оплата праці 2110 040 5 041 800,00 - - 1 085 438,98 1 085 438,98 -
Заробітна плата 2111 050 5 041 800,00 - - 1 085 438,98 1 085 438,98 -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 1 105 000,00 - - 244 896,39 244 896,39 -
Використання товарів і послуг 2200 080 451 660,00 - - 165 693,74 165 693,74 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 14 400,00 - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 960,00 - - - - -
Продукти харчування 2230 110 80 900,00 - - 3 216,68 3 216,68 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 14 270,00 - - 2 830,64 2 830,64 -
Видатки на відрядження 2250 130 12 100,00 - - 3 300,00 3 300,00 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 327 930,00 - - 156 346,42 156 346,42 -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 8 900,00 - - 1 357,74 1 357,74 -
Оплата електроенергії 2273 180 37 100,00 - - 5 745,32 5 745,32 -
Оплата природного газу 2274 190 278 000,00 - - 148 557,78 148 557,78 -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 3 930,00 - - 685,58 685,58 -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 1 100,00 - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 1 100,00 - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 2 200,00 - - 89,22 89,22 -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X - X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
(підпис) (ініціали, прізвище)
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду бюджету (форма 2м)
за січень-квітень 2018 року
коди
Установа Самбірська гімназія за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 5 658 600,00 - - 2 548 438,81 2 548 438,81 -
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 5 658 600,00 - - 2 548 438,81 2 548 438,81 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 5 225 500,00 - - 2 322 589,82 2 322 589,82 -
Оплата праці 2110 040 4 302 700,00 - - 1 908 500,17 1 908 500,17 -
Заробітна плата 2111 050 4 302 700,00 - - 1 908 500,17 1 908 500,17 -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 922 800,00 - - 414 089,65 414 089,65 -
Використання товарів і послуг 2200 080 431 250,00 - - 225 848,99 225 848,99 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 14 850,00 - - 106,98 106,98 -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 900,00 - - -
Продукти харчування 2230 110 55 900,00 - - 13 973,26 13 973,26 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 18 550,00 - - 5 374,19 5 374,19 -
Видатки на відрядження 2250 130 9 300,00 - - 4 368,00 4 368,00 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 331 300,00 - - 201 552,56 201 552,56 -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 7 300,00 - - 1 418,64 1 418,64 -
Оплата електроенергії 2273 180 46 000,00 - - 22 272,36 22 272,36 -
Оплата природного газу 2274 190 278 000,00 - - 177 861,56 177 861,56 -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 450,00 - - 474,00 474,00 -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 450,00 - - 474,00 474,00 -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 1 850,00 - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X - X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
(підпис) (ініціали, прізвище)
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду бюджету (форма 2м)
за січень-березень 2018 року
коди
Установа Самбірська гімназія за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 5 658 600,00 - - 1 906 964,39 1 906 964,39 -
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 5 658 600,00 - - 1 906 964,39 1 906 964,39 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 5 225 500,00 - - 1 746 065,03 1 746 065,03 -
Оплата праці 2110 040 4 302 700,00 - - 1 434 137,03 1 434 137,03 -
Заробітна плата 2111 050 4 302 700,00 - - 1 434 137,03 1 434 137,03 -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 922 800,00 - - 311 928,00 311 928,00 -
Використання товарів і послуг 2200 080 431 250,00 - - 160 899,36 160 899,36 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 14 850,00 - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 900,00 - - -
Продукти харчування 2230 110 55 900,00 - - 8 695,78 8 695,78 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 18 550,00 - - 3 919,82 3 919,82 -
Видатки на відрядження 2250 130 9 300,00 - - 4 048,00 4 048,00 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 331 300,00 - - 143 761,76 143 761,76 -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 7 300,00 - - 1 035,24 1 035,24 -
Оплата електроенергії 2273 180 46 000,00 - - 16 972,40 16 972,40 -
Оплата природного газу 2274 190 278 000,00 - - 125 754,12 125 754,12 -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 450,00 - - 474,00 474,00 -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 450,00 - - 474,00 474,00 -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 1 850,00 - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X - X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
(підпис) (ініціали, прізвище)
(підпис) (ініціали, прізвище)


(ініціали, прізвище)
Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги (форма 4-1м)
за січень-лютий 2018 року
коди
Установа Самбірська гімназія
Територія
#REF!
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 464 800,00 - - - - 10 100,00 10 100,00 Х Х -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 464 800,00 Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки - усього Х 070 464 800,00 Х Х Х Х Х 10 100,00 - - - Х Х
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 464 800,00 Х Х Х Х Х 10 100,00 - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці 2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 464 800,00 Х Х Х Х Х 10 100,00 - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 464 800,00 Х Х Х Х Х 10 100,00 - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії 2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція та реставрація 3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
(підпис) (ініціали, прізвище)
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду бюджету (форма 2м)
за 2017 рік
коди
Установа ГІМНАЗІЯ за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 6 769 848,69 - - 6 704 650,45 6 704 650,45 -
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 6 769 848,69 - - 6 704 650,45 6 704 650,45 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 6 108 574,84 - - 6 053 128,22 6 053 128,22 -
Оплата праці 2110 040 4 986 662,63 - - 4 952 172,98 4 952 172,98 -
Заробітна плата 2111 050 4 986 662,63 - - 4 952 172,98 4 952 172,98 -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 1 121 912,21 - - 1 100 955,24 1 100 955,24 -
Використання товарів і послуг 2200 080 661 047,77 - - 651 296,15 651 296,15 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 63 478,38 - - 63 478,38 63 478,38 -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 753,91 - - 753,91 753,91 -
Продукти харчування 2230 110 37 464,36 - - 33 608,84 33 608,84 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 228 556,38 - - 228 556,38 228 556,38 -
Видатки на відрядження 2250 130 14 533,11 - - 14 130,36 14 130,36 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 315 363,47 - - 310 411,67 310 411,67 -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 6 325,41 - - 6 325,41 6 325,41 -
Оплата електроенергії 2273 180 42 837,91 - - 41 923,72 41 923,72 -
Оплата природного газу 2274 190 266 200,15 - - 262 162,54 262 162,54 -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 898,16 - - 356,61 356,61 -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 898,16 - - 356,61 356,61 -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 226,08 - - 226,08 226,08 -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X - X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
(підпис) (ініціали, прізвище)
(підпис) (ініціали, прізвище)

Закачати додаток див. нижче!


Фінансовий звіт Самбірської гімназії

Найменування Фактичні видатки
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень за рік
2110 Оплата праці 394875,96 404121,88 393518,20 400107,37 378576,34 1009006,65 71509,33 205088,86 363582,98 407907,72 496617.12 4524912.41
2120 Нарахування на оплату праці 88146,26 88846,31 86622,87 88269,51 84719,57 219819,08 15771,20 53911,72 81325,23 92208,12 108150,56 1007790,43
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 859,00 3461,27 2043,11 9005,00 4000,00 12611,00 40000,00 71979,38
2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали 753,91 753,91
2230 Продукти харчування 833,98 2747,46 2778,66 2454,00 1931,41 4583,46 5909,62 8096,65 29335,24
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 190,31 1588,00 1100,00 1888,67 836,00 1266,59 1378,08 878,90 18278,24 198137,35 880,19 226422,33
2250 Видатки на відрядження 208,00 2494,00 104,00 954,00 4184,36 2520,00 734,00 - 134,00 - 712,00 12044,36
2271 Оплата теплопостачання - - - - - - 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 71,15 80,00 988,00 400,00 300,00 400,00 85,39 113,86 597,37 475,17 816,72 4327,66
2273 Оплата електроенергії 4161,93 8673,05 2980,00 2116,00 2312,00 1640,00 287,28 3688,84 1826,08 4992,64 4802,49 37480,31
2274 Оплата природного газу - 142797,00 1477,11 845,89 27625,22 - 17,06 - 562,31 7999,80 181324,39
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 356,61 356,61
2800 Інші поточні видатки 0,00
всього 488487,59 508550,70 630888,73 497666,66 474564,57 1266492,72 92165,00 272704,24 474327,36 722803,93 668075,53 0,00 6096727,03
2210 Предмети, матеріали, обдаднання та інвентар (спонсорська допомога,спеціальний фонд) 8025,00 1110,00 9135,00
3143 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури - - - - - 287419,12 - - 295233 - 582652,12
виручка 5850,00 15000,00 10823,00 8123,00 5855,60 12000,00 12623,95 12645 82920,55
Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги (форма 4-1м)
за січень-лютий 2018 року
коди
Установа Самбірська гімназія
Територія
#REF!
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 464 800,00 - - - - 10 100,00 10 100,00 Х Х -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 464 800,00 Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки - усього Х 070 464 800,00 Х Х Х Х Х 10 100,00 - - - Х Х
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 464 800,00 Х Х Х Х Х 10 100,00 - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці 2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 464 800,00 Х Х Х Х Х 10 100,00 - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 464 800,00 Х Х Х Х Х 10 100,00 - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії 2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція та реставрація 3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
(підпис) (ініціали, прізвище)
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги (форма 4-1м)
за січень-лютий 2018 року
коди
Установа Самбірська гімназія
Територія
#REF!
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 464 800,00 - - - - 10 100,00 10 100,00 Х Х -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 464 800,00 Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки - усього Х 070 464 800,00 Х Х Х Х Х 10 100,00 - - - Х Х
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 464 800,00 Х Х Х Х Х 10 100,00 - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці 2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 464 800,00 Х Х Х Х Х 10 100,00 - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 464 800,00 Х Х Х Х Х 10 100,00 - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії 2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція та реставрація 3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
(підпис) (ініціали, прізвище)
(підпис) (ініціали, прізвище)
Кiлькiсть переглядiв: 1232

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.