СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

САМБІРСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

НА 2019-2024 РОКИ

Стратегія розвитку Самбірської гімназії є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби учасників освітнього процесу.

Стратегія розвитку визначає основні шляхи діяльності закладу. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готової до життя.

Стратегія розвитку Самбірської гімназії на 2019-2024 роки (далі – Стратегія) є документом, що визначає головні напрями розвитку закладу загальної середньої освіти на п’ять років, забезпечуючи інноваційний характер освіти.

Стратегія розроблена з метою визначення пріоритетів (стратегічних напрямів), принципів, завдань і ресурсів розвитку Самбірської гімназії на 2019-2024 роки як освітнього закладу нового типу з українською мовою навчання загальноосвітніх предметів, який має два рівні:

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю два (три) роки.

Стратегія грунтується на основі положень:

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII;

Глобальна програма дій з освіти в інтересах сталого розвитку (ЮНЕСКО, 2014 р.);

Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року» (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. №453);

Концепція розвитку громадянської освіти в Україні (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України ві 03 жовтня 2018 р. №710-р);

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. №988-р);

Державний стандарт базової й повної загальної середньої освіти (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. №462);

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і учнівської молоді (затверджена наказом МОН України від 06.06.2015 р. №641).

Основними орієнтирами для розвитку Самбірської гімназії є:

місія закладу освіти;

візія закладу освіти;

стратегічні напрямки розвитку Самбірської гімназії.

Місія Самбірської гімназії

Місія Самбірської гімназії полягає у створенні психолого-педагогічних, соціально-культурних й економічних умов для:

- реалізації безперервного процесу розвитку особистості;

- формування духовно багатої, фізично здорової, морально адаптованої особистості на основі побудови компетентнісно орієнтованого освітнього процесу;

- формування умінь та життєвих компетентностей для освоєння майбутніх освітніх програм в цілісному освітньому (виховному) просторі закладу совіти, здатності випускників до вибору освітнього профілю для продовження освіти в Україні й за кордоном;

- підготовка педагогічного колективу гімназії шляхом стимулювання безперервної освіти та всебічного розвитку до структурно-організаційних змін навчально-виховного процесу;

- отримання відчуття радості в творчості, інелектуальному і особистісному розвитку учаснмків навчально-виховного процесу.

Реалізація місії Самбірської гімназії спрямована на формування та розвиток візії, якою передбачено виконання комплексу цілей та завдань за стратегічним напрямом: гімназія – сучасний заклад загальної середньої освіти, сформований на засадах лідерства, творчості, гуманізму, толерантності, загальнолюдських, європейських ціннісних орієнтацій, творчий колектив якого формують талановиті педагоги, яких об’єднують спільні українські етнонаціональні, морально-громадянські цінності особистості.

Візія Самбірської гімназії

Лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими може принести людині вагомі здобутки у сфері компетентності. Здобувач освіти Самбірської гімназії – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

· добре проінформована особистість;

· прагне до самоосвіти та вдосконалення;

· готова брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави;

· є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

· свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

· мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал;

· бачить у своїй діяльності сенс розвитку життєвих стратегій, реалізацію покликання, поважає права людини та здійснює творчий внесок у суспільне благо;

· педагогічні працівники – майстри своєї справи, новатори, які забезпечують якість освіти гімназистів, академічну доброчесність, постійно самовдоуконалюються для компетентнісної організації освітнього процесу на засадах особистісно-орієнтованого, системного, діяльнісного підходів.

Стратегічні напрямки розвитку Самбірської гімназії

Реалізація Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації; здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя – головна стратегічна мета діяльності закладу. Кожен здобувач освіти під час освітнього процесу повинен отримати знання, які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

Провідна ідея закладу – створення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – батьки здобувачів освіти – педагоги».

В основу Стратегії розвитку закладу покладено системний підхід, спрямований на розв’язання проблеми створення, розвитку та використання інформаційних та комунікаційних технологій у освітньому закладі.

Стратегія розвитку Самбірської гімназії спрямована на виконання Освітньої програми.

Стратегія розвитку складається з етапів:

- теоретичний (діагностування, теоретичне обгрунтування), який визначає напрямки роботи педколективу над втіленням Стратегії розвитку, нової моделі педагогічної системи;

- аналітичний (ознайомлення із нормативною базою та досвідом роботи педагогів, розробка проектів для реалізації Стратегії);

- практичний (розвиток ініціативи та творчості кожного вчителя на впровадження результатів наукових досліджень в практику роботи; вивчення роботи з обдарованими дітьми і забезпечення диференційованого підходу до учнів);

- систематизування інформації (оформлення та втілення матеріалів практичного досвіду гімназії з питань навчання та виховання, удосконалення системи роботи вчителів у контексті релізації Освітньої програми);

- моніторинг виконання Освітньої програми (узагальнення та аналіз роботи по створенню умов для якісного надання освітніх послуг шляхом подальшої тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – батьки здобувачів освіти – педагоги»).

На всіх етапах реалізації Стратегії розвитку передбачено участь в освітніх та наукових програмах, проведення науково-практичних конференцій з тематики забезпечення якості освіти; розробку щорічного планування діяльності гімназії та відстеження його результативності відповідно до Стратегії розвитку та з урахуванням Освітньої програми; участь у інституційному аудиті як комплексній зовнішній перевірці та оцінюванні управлінських процесів Самбірської гімназії на забезпечення її ефективної роботи та сталого розвитку; залучення коштів бюджету на ремонт приміщень гімназії; удосконалення навчально-матеріальної бази освітнього процесу.

Стратегія розвитку Самбірської гімназії базується на:

- створенні іміджу освітніх послуг у гімназії;

- розвитку освітнього, соціокультурного простору гімназії на засадах лідерства;

- реалізіції освітніх, культурних проектів;

- розвитку ресурсного (інформаційного) забезпечення освітнього процесу, матеріально-технічної , науково-методичної бази;

- компетентнісному підході в організації та проведенні олімпіад, творчих конкурсів, інтелектуальних турнірів, скайп-(теле-) мостів, наукових конференцій;

- розвитку педагогічного персоналу та корпоративної культури в гімназії на засадах сучасного менеджменту;

- проведенні психолого-педагогічних семінарів із метою ознайомлення з новітніми педагогічними технологіями;

- здійсненні соціально-педагогічного навчання батьків здобувачів освіти та творчої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 226

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 15 Квітня 2021

Цей сайт безкоштовний!